För medlemmar

Som aktiv medlem ges du tillgång till vårt intranät i Office 365. Här kan du utbyta erfarenheter med andra medlemmar och ta del av material som andra  delat med sig av, t ex gästföreläsare. Du får själv också mycket gärna dela med dig.

Efter att du beviljats medlemskap ges du inloggningsuppgifter och inloggning sker här https://portal.office.com

Användarnamn följer modellen fornamn.efternamn@musikteoriforum.se
Vid problem kontakta medlemsservice@musikteoriforum.se