Om oss

Föreningens verksamhet syftar i första hand till att

  • genom olika former av erfarenhetsutbyte främja musikteoretiska ämnesområden som gehör, musiklära, satslära, formlära, analys, arrangering och komposition
  • vara ett forum inom vilket personer från olika utbildningsformer kan samverka för att utveckla undervisningen i musikteori
  • skapa fortbildningsverksamhet inom ämnet, samt
  • långsiktigt arbeta för att stärka musikteoriämnets status

Medlemskap i föreningen är öppen för alla personer med intresse och passion för musikteori. Ansökan om medlemskap skickas till medlemsservice@musikteoriforum.se
När ett medlemsskap är beviljat får du ett personligt OCR-nummer som du använder när du betalar in medlemsavgiften.

Årsavgiften för medlemskap är för närvarande
Ordinarie medlem 200 kr
Studerande och pensionär 100 kr

Org.nummer 802443-9310
JAK Medlemsbanks Plusgiro 4778901-1
Föreningens OCR-nummer är 9670057224132