Seminarium med Johan Wåhlander och debatt om ämnesplaner i gymnasiet 9/2

Nu drar det äntligen ihop sig till ett Musikteoriforum-evenemang igen
datum: lördagen den 9 februari
tid: 11:00-14:00 (ca)
plats: Kulturama, Virkesvägen 21, 120 30 Stockholm
biljetter: löses på plats

målgrupp: musiklärare i kulturskolan, på gymnasieskolans estetiska program, på folkhögskolor och inom högre utbildning

del 1: Seminarium med Johan Wåhlander
del 2: Debatt om GeMu-kursernas ämnesplaner (inom gymnasieskolan) med anledning av Skolverkets pågående revideringsarbete

Från psykologi till musikteori
– Nya rön inom forskningen på känslor får konsekvenser för vår förståelse av musik.

Johan kommer att berätta om hur en syntes av psykologi, musikvetenskap och musikteori kan påverka musikskapande.

Johan Wåhlander är KMH-utbildad musikpedagog med komposition och teori som specialitet.

“– Musikteori har, så klart, många användningsområden. Jag som skriver musik är i behov av ett verktyg för att förstå kopplingen mellan musik och känslor. Att uttrycka eller skapa känslor är musikens grundfunktion och det första en musikskapare behöver bemästra. Det har fascinerat mig länge att så lite i musikteorin beskriver detta samband. 
Inom musikteoriundervisningen berör vi praktiskt taget inte detta. Det är som om vi tappat bort det allra viktigaste. Eller, kan det kanske vara så att ingen entydigt har kunnat visa hur musik uttrycker känslor?”

Johan Wåhlander är tillsammans med Jan Sparby aktuell med andra delen i en serie böcker om musikskapande med titeln Songwriting: Get Your Black Belt in Music & Lyrics. Ännu finns de bara på engelska och nordsamiska, men inom kort även på svenska och portugisiska. Litteraturen har fått fina omdömen tack vare sin användarvänlighet (det går att lyssna på dem) och substantiellt faktainnehåll, samt sin ambition att ge musikteori ett sammanhang som visar dess relevans och användbarhet. Musikteori kan vara fascinerande. Böckerna tar sin utgångspunkt från analyser av musik och texter och ger även ett antal musikskapare chans att berätta om sitt arbete i längre intervjuer.

Entréavgift – biljett
Biljetter löses på plats och vi tar Swish och kontant betalning.
Ordinarie: 100 kr
Studerande och pensionär: 50 kr
Medlemmar: Gratis
Du kan också lösa årsmedlemskap i föreningen på plats för 200 kr
(100 kr för studerande och pensionär).

Varmt välkomna!

Hitta till Kulturama:
https://www.google.com/maps/

Leave a Reply