Seminarium med Johan Wåhlander och debatt om ämnesplaner i gymnasiet 9/2

Nu drar det äntligen ihop sig till ett Musikteoriforum-evenemang igen
datum: lördagen den 9 februari
tid: 11:00-14:00 (ca)
plats: Kulturama, Virkesvägen 21, 120 30 Stockholm
biljetter: löses på plats

målgrupp: musiklärare i kulturskolan, på gymnasieskolans estetiska program, på folkhögskolor och inom högre utbildning

del 1: Seminarium med Johan Wåhlander
del 2: Debatt om GeMu-kursernas ämnesplaner (inom gymnasieskolan) med anledning av Skolverkets pågående revideringsarbete

Från psykologi till musikteori
– Nya rön inom forskningen på känslor får konsekvenser för vår förståelse av musik.

Johan kommer att berätta om hur en syntes av psykologi, musikvetenskap och musikteori kan påverka musikskapande.

Johan Wåhlander är KMH-utbildad musikpedagog med komposition och teori som specialitet.

“– Musikteori har, så klart, många användningsområden. Jag som skriver musik är i behov av ett verktyg för att förstå kopplingen mellan musik och känslor. Att uttrycka eller skapa känslor är musikens grundfunktion och det första en musikskapare behöver bemästra. Det har fascinerat mig länge att så lite i musikteorin beskriver detta samband. 
Inom musikteoriundervisningen berör vi praktiskt taget inte detta. Det är som om vi tappat bort det allra viktigaste. Eller, kan det kanske vara så att ingen entydigt har kunnat visa hur musik uttrycker känslor?”

Johan Wåhlander är tillsammans med Jan Sparby aktuell med andra delen i en serie böcker om musikskapande med titeln Songwriting: Get Your Black Belt in Music & Lyrics. Ännu finns de bara på engelska och nordsamiska, men inom kort även på svenska och portugisiska. Litteraturen har fått fina omdömen tack vare sin användarvänlighet (det går att lyssna på dem) och substantiellt faktainnehåll, samt sin ambition att ge musikteori ett sammanhang som visar dess relevans och användbarhet. Musikteori kan vara fascinerande. Böckerna tar sin utgångspunkt från analyser av musik och texter och ger även ett antal musikskapare chans att berätta om sitt arbete i längre intervjuer.

Entréavgift – biljett
Biljetter löses på plats och vi tar Swish och kontant betalning.
Ordinarie: 100 kr
Studerande och pensionär: 50 kr
Medlemmar: Gratis
Du kan också lösa årsmedlemskap i föreningen på plats för 200 kr
(100 kr för studerande och pensionär).

Varmt välkomna!

Hitta till Kulturama:
https://www.google.com/maps/

Workshop med Peder Karlsson 17 maj

Nu börjar det dra ihop sig för nästkommande evenemang som äger rum datum: onsdagen den 17 maj
tid: 19:00-21:00
plats: Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI), Eriksbergstan 8B,
114 30 Stockholm

Workshop för sångare och musiker med Peder Karlsson
(fd Real Group)

Målgrupp: sångare och musiker, sångpedagoger och ensemblelärare inom kulturskolan, gymnasieskolans Estetiska program, musikfolkhögskolor och motsvarande

Denna workshop består av två delar, där den ena halvan handlar om inre medvetande av tonhöjder och rytm.
Genom visualisering av tonhöjder och rytm lägger studenten en solid grund för förståelse av grundläggande musikaliska parametrar, med ökad självkänsla som sidoeffekt.

Peder kommer också gå igenom några förslag för hur visualisering kan vara ett verktyg för inlärning av musikteoretiska begrepp.

I den andra halvan kommer deltagarna sjunga ett enkelt arr tillsammans, som lärs ut på gehör. Enligt en grundprincip om “Inspiration och feeling först – sen reflektion och teori.”

Peder kommer visa exempel på hur ensemblen kan jobba rent konkret med att vidga ramarna för dynamik och klang. Dessa enkla och lekfulla sångensemble-övningar är också lämpliga för intuitiv förståelse av grundläggande musikaliska parametrar.

I slutänden är syftet för ensemblen att bygga en unik identitet med hjälp av medskapande klangövningar där de olika gruppmedlemmarna får turas om att stå i centrum för uppmärksamhet och fokus – roterande initiativ.

Avgift 
Medlemmar:  Gratis
Ordinarie: 100 kr
Studerande och pensionär: 50 kr
Du kan också lösa årsmedlemskap i föreningen på plats för 200 kr
(100 kr för studerande och pensionär).
Vi tar helst emot kontant betalning men det går också bra att Swisha.

Varmt välkomna!